So sánh các nhân viên với nhau, so sánh thành tích của họ để phân loại

Khi xem xét báo cáo, cần chú ý những chỉ tiêu then chốt sau:
a – Bình quân số lần mà nhân viên phỏng biệt thự biển Vinpearl Premium vấn khách hàng trong một ngày;
b – Thời gian bình quân mỗi lần phỏng vấn;
c- Chi phí bình quân mỗi lần phỏng vấn;
d – Thu nhập bình quân mỗi lần phỏng vấn khi tiêu thụ được sản phẩm;
e – Tỷ lệ phần trăm kí được hợp đồng sau khi phỏng vấn;
f – Số khách hàng mới trong các thời kỳ;
g – Số khách hàng mất đi trong các thời kỳ.
Phương pháp đánh giá thứ hai: Căn cứ vào quan sát của biệt thự biển Vinpearl Premium Golfland Nha Trang cá nhân người quản lý, thông qua trao đổi thư tín và thổ lộ của khách hàng, điều tra khách hàng và những cuộc nói chuyện với các nhân viên liên quan khác để đánh giá thành tích của nhân viên. Người quản lý có thể thông qua các con đường khách hàng để tìm hiểu thái độ biểu hiện bên ngoài, lời ăn tiếng nói và tính cách của nhân viên, không ngừng khảo sát trình độ tri thức có liên quan của họ.

So sánh các nhân viên với nhau, so sánh thành tích của họ để phân loại

Phương pháp đánh giá thứ ba: So sánh các nhân viên với nhau, so sánh thành tích của họ để phân loại. Đương nhiên, sự so sánh này chỉ có ý nghĩa thực tế trong môi trường công tác mang tính cạnh tranh và thị trường có tiềm lực mà thôi. Trong giai đoạn hiện nay, mức tiêu thụ cũng không phải là chỉ tiêu thành tích duy nhất; cần phải chú ý tới những cống hiến cho việc thu được nhiều lợi nhuận của họ,biệt thự biển Vinpearl Premium Phú Quốc điều này yêu cầu phải thẩm tra qua các chi phí của họ trong công tác, nhưng điều quan trọng là phải tìm ra việc phục vụ của họ có làm thỏa mãn khách hàng không.
Phương pháp đánh giá thứ tư: So sánh tỉ lệ tiêu thụ giữa hiện tại và trước kia, so sánh thành tích của mỗi người để tìm ra những tiến bộ và nguyên nhân thụt lùi của họ.
Giữa họ đương nhiên có người thấp người cao, nhưng qua so sánh để thấy rõ sự tiến bộ của họ và người quản lý có thể kịp thời động viên họ để nâng cao tính tích cực của họ lên.